Fra Generalforsamling 2022

Fra Referatet:

Idé fra Claus: Vi har meget græs som kan laves om til vild natur. Skal vi prøve det? Grundarbejdet kan laves på andre dage end arbejdslørdage. Skal vi nedsætte et udvalg? Claus, Jørn, Anne Mette og Leif gør noget…

Uddybende:

I diskusionen var der flest der gik ind for at vi skulle starte med at lave et område til “vilde danske blomsterplanter”!

Det blev foreslået at det er dele af området  med gres foran hus 116 – 120. Bl.a. området hvor der har været “Petanque bane”.
Det vil kræve noget arbejde, da det anbefales at græsset fjernes og underliggende jord blandes med sand for at gøre det næringsfattiget! Der sås med færdige frøblandinger med danske vilde arter og senere kan der indsamles vilde frø naturen i efteråret.
Overskydende græstørv og jord, kan evt anvendes til at at etablere den forsvundne høj.

Udvalget snakker sammen.

Det lod til at der var en del der var interesseret i at være med!

Claus (118) oprindelige forslag/oplæg:

Vi har så meget græs rund på fællesområdet!
Jeg kan håbe vi “inddrager” 1/5 eller mere til “vild med vilje” til fordel får insekter og dyreliv!

Årsag:
I havneområder er slået græs næsten en ørken få insekter og dyr!
Havneområder mangler vilde danske planter. De sjældneste sommerfugle og insekter har brug for de oprindeligt danske planter!
Resultatet allerede med punkt A) vil blive at vi får flere sommerfugle og insekter
Smag og behag – men lidt vildere områder kan være meget smukke.
Kommer vi videre til C – G vil vi få mange flere sommerfugle, pindsvin, fugle og smådyr

Forslag:
A) En del af græsset undlader vil at slå græsset med plæneklipper!
– Det slås med le 1 -2 gange året)
– Når det slås skal det afskårne fjernes, for at området i løbet af ca. 5 år bliver næringsfattigt. Slå maskine på høj kan bruges, men da den findeler græsset vil meget falde ned og gøde jorden (formålet med den vi har).
Man kan fremme der er flere blomster og variation ved at når man går tur sommer og efterår samler frøstande, som man spreder frø fra i “den vilde græs (plæne) når man kommer hjem.

B) Der laves et område til vilde danske blomsterplanter
a. Græsset fjernes i området, og der fyldes bakkesand i og blandes op, så det bliver mindre næringsrigt!
Vi køber lidt vilde frø og sår det
Når vi er ude at gå sommer og efterår samler vi frø og drysser det ud i bedet.

C) CC nr 118 vil godt sponsorere – en lørdag eftermiddag for dem der har lyst til at høre og lære mere om “vild med vilje. En prof vejleder laver indlæg og mulighed for at lære når vi er kommet lidt i gang med de første tiltag!
Og der serveres kryddersnaps og Gin med danske planter (jeg har fået nyt job :)½

D) 1 eller flere gange sommer og efterår arrangeres gåtur til frø indsamling til græseng og områder med danske blomster planter, (CC deltager gerne og vil godt forsøge at få “naturvejleder” med et par gange.

—— Senere kan disse forslag inddrages ———
E) Der plantes et tættere buskads i det SØ hjørne mellem træerne

F) Der laves et “kvas hegn” til grene hækaffald (ikke normal kompost kun træ grene og lidt blade. Til pindsvin insekter og smådyr.

G) Insekthotel større fx i fortsættelse af kvas hegn

H) Der laves et mindre områder med lidt skråning mod syd, med sten og sand til tørke og varme elskende planter.
I) Opsætning af fuglekasser

Måske hvis børnefamilier er trykke ved det en lavvandet lille dam. Børnesikret med svagt fald fra kanter